Search
Search Menu

Ontwerpwedstrijd Cultuurprijs Soest 2018

Frank Linsewski winnaar ontwerpwedstrijd kunstwerk voor Cultuurprijs Soest

 

Artikel uit de Soester Courant
van 07-05-2018


 
Frank Linsewski - winnaar cultuurprijs Soest

Op verzoek van de gemeente organiseert Cultuurplatform Soest al jaren de verkiezing en uitreiking van de gemeentelijke Cultuurprijs. Enige tijd geleden is daarvoor een nieuwe opzet ontwikkeld, waarbij ook een nieuw kunstwerk gemaakt moest worden dat de prijs in de hal van het gemeentehuis symboliseert. Daartoe heeft het Cultuurplatform een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die gewonnen is door beeldhouwer Frank Linsewski.

Na overleg met diverse vertegenwoordigers van het culturele veld heeft het Cultuurplatform een nieuw concept voor de Cultuurprijs ontwikkeld. De prijs wordt vanaf nu tweejaarlijks uitgereikt, de eerste uitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Voor de ‘fysieke’ Cultuurprijs moest een nieuw kunstwerk gemaakt worden dat geplaatst wordt in de hal van het gemeentehuis. De namen van de winnaars voor de komende jaren worden daarop vermeld. Daartoe heeft het Cultuurplatform een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waaraan iedere kunstenaar in Soest en Soesterberg – amateur of professional – kon deelnemen. Hiervoor zijn verschillende aansprekende en uiteenlopende voorstellen ontvangen.

Na een uitgebreide selectie door het Cultuurplatform aan de hand van de gestelde criteria, bleven uiteindelijk vier kandidaten over die op basis van hun voorstellen voor het vervaardigen van het kunstwerk in aanmerking kwamen. Zij mochten in de tweede ronde hun ontwerp verder uitwerken en nader toelichten. De vier waren Frank Linsewski, Pascal Tupker, Kim van Veelen en Tanja Wiggerts.

Na gezamenlijk overleg tussen Gemeente en Cultuurplatform werd het voorstel van Frank Linsewski als het best passend beoordeeld. Hij mag het kunstwerk voor de gemeentelijke Cultuurprijs gaan maken alsmede de bijbehorende replica’s voor de toekomstige winnaars.